Belépés saját fiókba
Saját neved:
Saját jelszó:
Belépés helyettesként
Helyettesítendő játékos:
Saját jelszó:

Elfelejtett jelszó
Jelszólopás esetén kattints ide!
Új aktiváló e-mail kérése
Játékszabály
2011. május 18.


A játékban való részvétel részletes feltételeit (a továbbiakban: Játékszabályzat) az alábbiakban határozzuk meg.
Jelen játékszabály 2011.05.18. 00:00 órától visszavonásig érvényes.

A Kingmaker a középkori világban játszódó, valós idejű, böngészőben játszható, online stratégiai játék, a kingmaker.hu-n elérhető szolgáltatás.
A játék az egyes épületek, funkciók, fogalmak elnevezésekor a könnyebb asszociáció és érthetőség érdekében a való életből vett kifejezéseket és fogalmakat használja. Ez azonban csak egy játék, a való élettől minden lehetséges módon elvonatkoztatva. Mindezek mellett érdemes figyelembe venni, hogy a Játékosok valódi emberek.

A szolgáltatások az Üzemeltető szerverén, szoftvereivel és adatbázisával, az általa fizetett Internet kapcsolaton keresztül működnek.

A játék Üzemeltetője minden tekintetben elvárja a játékosoktól a fair-play szabályainak betartását.


A játék készítői:
Program: Gyöngyösi Sándor knight@skyport.hu
Design: Geiger Zoltán pop@skyport.hu
Gyöngyösi Sándor knight@skyport.huA játék jogszabályi háttere:
A játék a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. tv. értelmében nem minősül szerencsejátéknak, így nem engedélyköteles.


A játékban résztvevő személyek:
A játék személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, aki elfogadja a játékban való részvétel feltételeit, valamint tudomásul veszi, hogy az ő kötelezettsége előzetesen tájékozódni a játékszabályzat rendelkezéseiről. A Játékosok a részvétellel automatikusan elfogadják a játék szabályzatát, valamint azt, hogy a játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével az Üzemeltető számára okozott kárért felelősséggel tartoznak.


Általános szabályok:
A szolgáltatások fejlesztésével jelen szabályok is folyamatosan bővülnek. A játékosok saját felelőssége, hogy kövessék a változásokat.

A szabályok nem megfelelő ismeretéből eredő károkért az Üzemeltető felelősséget nem vállal és kártérítést nem nyújt.

Az Üzemeltető a szabályok változásáról rendszerüzenetben értesíti a Játékosokat. Amennyiben a Játékos a rendszerüzenet kézbesítése után is tovább használja a szolgáltatásokat, azzal egyértelműen kinyilvánítja, hogy magára nézve a módosításokat kötelezően elfogadja. Az üzenet vagy a módosítások figyelmen kívül hagyásából eredő károkért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

A Játékosok ötletekkel segíthetik a szolgáltatások fejlesztését, ezekért azonban az Üzemeltető semmilyen ellenszolgáltatást nem ad, abban az esetben sem, ha ezek közül valamelyik beépítésre kerül a szolgáltatásokba.

A Játékosoktól az info@kingmaker.hu e-mail címre érkező aktuálisan futó játékkal kapcsolatos megkeresésekkel az Üzemeltető csak abban az esetben tud foglalkozni, amennyiben a Játékos a probléma leírásán túl egyértelműen azonosítja is magát. Ennek módja: a levélben megírt játékbeli azonosító név (nick) és mesterjelszó.

A játék használata függőséget okozhat.


A játékban előforduló rövidítések magyarázata
Üzemeltető: A kingmaker.hu tulajdonosai és fenntartói

Adminisztrátor: A szabálytalanságok felkutatására az üzemeltető által kinevezett játékos. Az üzemeltető is megjelenhet adminisztrátorként. Az adminisztrátorok tulajdonosi jogokkal nem rendelkeznek, kivéve, amikor az üzemeltető maga is adminisztrátor.

Játékos: a kingmaker.hu szolgáltatásainak igénybevevője

Játék: a www.kingmaker.hu címen elérhető szolgáltatás

Fórum: a forum.kingmaker.hu címen elérhető, a játékhoz szorosan kapcsolódó, külön regisztrációt nem igénylő szolgáltatás.

Szolgáltatások: a játék és a fórum együttesen.


Játékmenet
A szolgáltatások használatához a Játékosoknak a böngészőben engedélyezni kell a JavaScript futtatást, valamint a cookie-k használatát. A rendszer a böngészőnek cookie-kat küld, melyeket a hozzáférési jogosultság megállapításához és a szabálytalanságok kiszűrésének részeként használunk. Ezen cookie-k bármilyen módosítását az Üzemeltető szabálytalankodási kísérletként értékeli, és ennek megfelelően szankcionálja.

A szolgáltatások igénybevételéhez bizonyos szintű önállóság szükséges. Ide tartozik többek között a játék és a fórum használatára vonatkozó szabályok, a súgók, a gyakori kérdések (GYIK) a játékon belül, valamint e-mail-ben kapott üzenetek és egyéb szöveges információk elolvasása.

Ha valamelyik Adminisztrátor a Játékos segítségkérésére valamelyik konkrét súgó vagy GYIK bejegyzés vagy fórum téma elolvasását javasolja, és a Játékos ennek nem tesz eleget, akkor az Adminisztrátorok nem tudnak segíteni.

Mivel a kingmaker.hu oldalait naponta több száz látogató keresi fel, és ez a szám a közeljövőben várhatóan növekedni fog, ezért azokkal a Játékosokkal, akik az önállóság ezen fokával nem rendelkeznek, az Adminisztrátorok nem tudnak érdemben foglalkozni. A szabályok nem megfelelő ismeretéből eredő károkért az Üzemeltető felelősséget nem vállal és kártérítést nem nyújt.


Játékszabályok (regisztráció, névválasztás, jelszó)
A következő szabályok a kingmaker.hu címen jelenleg elérhető és az összes később induló szolgáltatásra érvényesek.

Regisztráció: A Játékosoknak a szolgáltatások igénybevételéhez regisztrációs kérdőívet kell kitölteniük. Jelen játékszabályzatot a Játékos a regisztráció befejezésével magára nézve kötelezően elfogadja.

A regisztráció sikerességéhez egy kitalált becenév (nick) és egy valós e-mail cím megadása szükséges. Az adatok megadásával a Játékos hozzájárul, hogy az Üzemeltető rendszerében tárolja azokat.

A megadott e-mail cím hitelességét a regisztrációhoz kötött szolgáltatások igénybevétele előttigazolni kell. Ennek módja az automatikus levélben kiküldött aktiváló link használata.

Amennyiben a Játékos nem megfelelően próbálja aktiválni a regisztrációt, a rendszer letilthatja az aktiválási lehetőséget. Ez esetben az aktiválásra többé nincs mód és a regisztráció törlésre kerül. Ilyenkor, mivel a regisztrációt még nem használták fel, lehetőség van a választott nick újrafelhasználására.

Az Üzemeltető törekszik arra, hogy a kiküldött levél megfelelően legyen összeállítva, ugyanakkor nem vállal felelősséget azért, ha az valamilyen okból nem jut el a címzetthez.

Az Üzemeltető semmilyen körülmények között nem kötelezhető az aktiváló kód kiadására. A belépéshez szükséges adatok(nick, jelszó) titokban tartása a Játékos feladata és felelőssége.A belépéshez szükséges adatok (nick, jelszó) szigorúan bizalmasan kezelendő személyes adat. A Játékos köteles ezen adatokat titokban tartani, azt jogosulatlan személy tudomására nem hozhatja. Ezen játékszabály elfogadásával a Játékos kijelenti, hogy teljes felelősséget vállal minden olyan személy tettéért a játékon belül, aki a Játékos belépési adatait felhasználva veszi igénybe a szolgáltatásokat.

A felelősség másra semmilyen módon nem hárítható, akkor sem, ha az adatok illetéktelen személy tudomására kerülnek. Amennyiben egy Játékos adatai valamilyen módon illetéktelen személy vagy személyek tudomására jutnak vagy egyéb jogsértő módon birtokába kerülnek, vagy más módon nyilvánosságra jutnak, úgy a visszaélések elkerülése érdekében a Játékos haladéktalanul köteles megváltoztatni jelszavát.

Amennyiben a jelszó megszerzése a regisztrációkor megadott e-mail cím segítségével történt, úgy a Játékos köteles másik e-mail címet megadni a kezdőlapon található "jelszólopás esetén kattints ide" linkre kattintva megjelenő felületen keresztül. Amennyiben a Játékos ezt a felületet használja, úgy abban az esetben is újra kell aktiválnia a megadott e-mail címet, ha az megegyezik az előzőleg használttal. Ez esetben az e-mail cím hitelességének ellenőrzésére a fentiek vonatkoznak azzal az eltéréssel, hogy amennyiben nem sikerül az aktiválás, úgy két hetes várakozási idő után törlődik a játékszerverekről és a választott nick nem lesz újra felhasználható.

Egy e-mail címmel egyetlen regisztráció lehetséges.


A regisztráció törlése:
Az Üzemeltető a Játékos kérésére a regisztrációt haladéktalanul törli a rendszerből.

A törlés irányulhat a játék egészére, vagy pusztán egy adott játékszerverre. Egy adott törlés egy játékszerverre vonatkozik.

Ennek technikai megvalósulása a következő:

Adott játékszerverről való törlést a Játékos mesterjelszó megadásával kezdeményezheti az erre kialakított felületen keresztül. Ebben az esetben a többi játékszerverre, valamint a fórumra vonatkozó regisztrációs adatok megmaradnak, az azokba való belépés a szokott módon lehetséges.

Játékos által kezdeményezett törlés esetén a törlési folyamat öt nap. Ezen idő alatt a Játékos bármikor visszavonhatja a törlés iránti kérelmét. Amennyiben a Játékos nem kíván élni ezzel a lehetőséggel, úgy kérheti az Üzemeltetőtől az azonnali törlést a mesterjelszó megadásával. A teljes rendszerből való törlést az Üzemeltető végzi a Játékos által megadott mesterjelszó alapján, az erre szolgáló nyilvános felület elkészültéig.

A teljes rendszerből való törlést követően a szolgáltatások nem elérhetőek a Játékos számára.

A törlés egyik esetben sem terjed ki a Játékos által folytatott kommunikációra (levelek, fórum, hozzászólások,stb.) A nick helyett a játékon belül a ?törölt játékos? szöveg fog megjelenni, valamint a nick "tiltólistára" kerül. A tiltólistára került nick újra nem regisztrálható annak érdekében, hogy a személyi adatokkal való visszaélések elkerülhetőek legyenek. A személyes adatok a törlés után azonnal elérhetetlenek, de a tényleges törlési folyamat, valamint a nick elérhetetlenné válása a rendszer felépítéséből adódóan maximum 24 órába telik. Ezen időtartamon belül az Üzemeltető törekszik arra, hogy a tényleges törlési folyamat minél rövidebb időn belül megvalósuljon.

Amennyiben a Játékos több mint két hétig semmilyen aktivitást nem végez egy játékszerveren, úgy a regisztráció a második hét leteltét követő nap 24.00. órájában automatikusan törlődik arról a játékszerverről. A törlés azonnali és visszavonhatatlan.


Névválasztás (nick)
A választott név -legyen az akár magyar, akár idegen nyelvű- nem sértheti a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét, és nem ütközhet sem az 1978. évi IV. törvény (Btk.), sem az 1959.évi IV. törvény (Ptk.) vagy egyéb jogszabályok rendelkezéseibe.

A választott névnek a korábban már bejegyzett nevektől egyértelműen különböznie kell és nem kelthet olyan látszatot, ami megtévesztő.

Történelmi személyiségek neveit, közelmúltbeli politikusok vagy egyéb közéleti vagy médiából ismert szereplők vagy más oknál fogva közismert személyek neveit választott névként nem lehet felhasználni. Mások személyiségi jogait (pl. névviselési jogát, jóhírnévhez fűződő jogát, emberi méltósághoz és becsülethez fűződő jogát) sértő nevet választani nem lehet.

A választott név nem sértheti továbbá a közerkölcsöt, nem tartalmazhat mások megbotránkoztatására alkalmas kifejezéseket. Nem választható olyan név, mely erőszakos, mások biztonságát veszélyeztető magatartásra utal vagy súlyosan szeméremsértő.

A Játékosok nevei nem hasonlíthatnak az Adminisztrátorok neveihez. Amennyiben valaki az Adminisztrátorok neveihez hasonló néven regisztrál, az Üzemeltető jogosult törölni a regisztrációt.

A választott név nem egyezhet meg a Játékos valódi nevével.

Tilos a másokat erkölcsi, etikai, vallási, etnikai, politikai tekintetbensértő tartalmak választott névben történő elhelyezése.

A fentiekben rögzített tilalmazott névválasztás esetében az Üzemeltető jogosult törölni a regisztrációt.


Jelszó:
A Játékos a belépési jelszóval kizárólagosan és teljes körű felelősséggel rendelkezik. A felelősség másra semmilyen módon át nem hárítható. A jelszó elvesztéséből eredő károkért az Üzemeltető felelősséget nem vállal. Jelszót -a titkosítás sajátosságai miatt- még a mesterjelszó ismerete mellett sem adhat ki az Üzemeltető. Az Üzemeltető nem kötelezheti a Játékost jelszava megadására.

A Játékost a mesterjelszó köti egyértelműen a fiókhoz, új jelszót kizárólag ennek ismeretében lehet kérni az erre fenntartott felületen keresztül. Elfelejtett mesterjelszó pótlására nincs lehetőség. Amennyiben valaki a felhasználója törlését kéri, de nem tudja megadni a regisztrációhoz tartozó mesterjelszót, úgy a kérést nem áll módunkban teljesíteni. Ilyen esetben a Játékos elfogadja, hogy meg kell várnia az automatikus törlést.


Az Üzemeltető, valamint a Játékosok és az Adminisztrátorok jogai és kötelezettségei:
Üzemeltető:

Az Üzemeltető biztosítja a játék rendeltetésszerű működését, de fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatások egészét, vagy annak részeit minden előzetes értesítés nélkül bármikor megváltoztassa, és a szolgáltatások üzemeltetését ideiglenesen vagy véglegesen felfüggessze.

A szolgáltatásokat mindenki csak a saját felelősségére veheti igénybe, ugyanis az Üzemeltető semmilyen kötelezettséget és felelősséget nem vállal a szolgáltatások kapcsán, így kártérítési igény vele szemben semmilyen jogcímen nem érvényesíthető. Kivételt képez ez alól az üzemeltető által szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésből eredő károkért való felelősség.

A játékban lévő minden tartalom (pontok, falvak, értékek stb.) az Üzemeltető tulajdonát képezik, azok a Játékosok által nem beválthatóak, valamint azoknak a játék rendeltetésszerű vagy nem rendeltetésszerű használatából eredő elvesztésük miatt az Üzemeltetővel szemben semmilyen kártérítési igény nem érvényesíthető.Az Üzemeltető a játék használatából, vagy annak nem használatából eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállal.

Az Üzemeltető kötelessége megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják a személyes adatok védelmét. (Adatvédelmi Nyilatkozat)

Az Üzemeltető folyamatosan figyelemmel kíséri, felügyeli, ellenőrzi a játékszabályok betartását, azok megsértése esetén kiszabja a megfelelő szankciót a szabálytalanság mértékétől függően.(A játékszabályok megsértésének szankciói)

Az Üzemeltető jogosult a honlapon esetlegesen megjelenő, a Játékszabályzatot, illetőleg annak szellemiségét sértő tartalom törlésére, valamint az ezért felelős Játékossal szemben szankciók kiszabására.(A játékszabályok megsértésének szankciói)


Játékosok:

Egy szerveren minden Játékosnak egyetlen felhasználója lehet.

Amennyiben felmerül a többszörös regisztráció alapos gyanúja, az Üzemeltető jogosult a legkisebb pontszámú regisztráció kivételével az összes regisztráció törlésére, illetve a megmaradó regisztráció korlátozására. A korlátozás megnyilvánulhat arany megvonásban, ha a többszörös regisztráció az aranyszerzésre irányult.

Amennyiben valakinek a meghívottja többször regisztrál, úgy az ebből származó aranyat az üzemeltető jogosult visszavonni, illetve amennyiben ez nem lehetséges, jogosult korlátozni a meghívást kezdeményező játékost.

A Játék csapatjáték, azonban minden Játékos kizárólag önmagáért létezhet.

Minden játékosnak lehetősége van helyettes kijelölésére, aki a játékos távollétében helyette irányítja a játékos faluját/falvait. A helyettesítésből adódó károkért az üzemeltető nem vállal felelősséget.

A helyettes korlátozott lehetőségekkel rendelkezik. Ezek körét a Játékos tovább szűkítheti az erre kijelölt felületen keresztül.

A helyettesítést igénybevevő Játékosok között a következő korlátozások vannak érvényben a visszaélések megakadályozása céljából:
 • tilos a Játékosok közötti nyersanyagküldés

 • tilos egy másik Játékos összehangolt támadása

 • tilos egymásnak támogatás küldése

 • tilos a helyettesítés funkciót használó játékosok esetében az egyik Játékost ért támadást egy másik, a helyettesítésben résztvevő Játékosnak megtorolni, továbbá egymást bármilyen előnyhöz juttatni.

 • Amennyiben egy Játékos a játékot bizonyíthatóan abbahagyja lehetősége van a faluit elajándékozni. Ebben az esetben a faluk átvételének idejére helyettesíthető, azonban ez idő alatt tilos a helyettesített falukból más Játékos felé támadást és támogatást indítani illetve nyersanyagot szállítani. A piacon történő nyersanyagcsere engedélyezett.
Mivel a klán fenntartása/bővítése nem kerül nyersanyagba, így az erre fenntartott felületen kívül tilos a klán tagoktól adót szedni vagy bármilyen más módon rendszeres juttatást kérni. Amennyiben ez utóbbi előfordul, az Üzemeltető az első eredménytelen figyelmeztetés után jogosult a klán feloszlatására.

Tilos bármilyen reklám elhelyezése a szolgáltatások oldalain, beleértve a reklámnak minősülő felhasználói bemutatkozásokat, a fórum (játék, klán) hozzászólásokat is, valamint a feltölthető képeket.

Reklámnak minősül a klán adatlapon vagy bárhol máshol, nem a témához kapcsolódó linkek elhelyezése is. Nem témához kapcsolódó link pl. a klán adatlapon elhelyezett személyes link is, tekintettel arra, hogy a klán nem az alapítóról vagy valamely tagjáról, vagy annak nem a játékhoz kapcsolódó tevékenységéről szól.

Tilos a többi Játékosnak spam, illetve körlevél (hoax) küldése privát üzenetben. Bármilyen spam küldése a Játékos kizárásával jár.

Klán weblap csak olyan weboldal lehet, amely valóban a játékban szereplő klánnal kapcsolatos(saját fórum, blog a klánról stb.). Nem tartozik bele ebbe a klán alapítójának vagy bármely tagjának személyes lapja, illetve olyan oldal sem, amely ugyan összefüggésbe hozható a klán tagjaival, de nincs köze a játékhoz.

A klán weblapján csak az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével lehet a játékból bármilyen tartalmat(képek, szöveg stb.) felhasználni. Kivételt képeznek ez alól a szabadon letölthető logók.

Tilos a másokat erkölcsi, etikai, vallási, etnikai, politikai tekintetben sértő tartalmak elhelyezése. Amennyiben a nem kívánt tartalom a Játékos nevében szerepel, az Üzemeltető jogosult törölni a regisztrációt. Ha a tartalom máshol szerepel, az Üzemeltető jogosult a Játékos kizárására.

Nyilvános helyen (bemutatkozásban, klán leírás stb.) tilos más játékos vagy klán támadására való felhívás elhelyezése.

A játékban előfordulhatnak hibák. Ha egy játékos ilyet észlel, a Fórumban, az erre kijelölt topic-ban jelezheti. Tilos a hiba kihasználása bármilyen szabálytalan előnyhöz jutás céljából.

A játék számos kommunikációs lehetőséget kínál a Játékosok számára, azonban szigorúan tilos az ezzel való visszaélés.

Tilos más Játékosok és az Adminisztrátorok bármilyen témájú sértegetése, zaklatása privát üzenetben. Amennyiben ez megtörténik, az Üzemeltető jogosult a Játékos kizárására.

Tilos az Adminisztrátorokkal folytatott privát levelezés nyilvánosságra hozatala, játékon belüli továbbítása harmadik fél részére. Ezen rendelkezés megsértése esetében az Üzemeltető jogosult a Játékos kizárására.

Minden Játékos teljes körű polgári-és büntetőjogi felelősséggel tartozik az általa írottakért, és azok írásaiért, akik a Játékos helyetteseként, vagy a Játékos jelszavával használják a szolgáltatásokat, legyen az más Játékosnak írt privát üzenet, vagy a fórumra kiírt nyilvános üzenet.

A Játékosoknak tilos a játékon belüli levelezést és a fórumot nem rendeltetésszerűen használni, mint pl. egymás után azonos, vagy közel azonos tartalmú levelek, hozzászólások küldése, illetve más játékosok zaklatása sorozatos levelekkel.

Amennyiben az Adminisztrátor felszólítja/megkéri a Játékost, hogy hagyjon abba egy tevékenységet, akkor a Játékos köteles felhagyni vele függetlenül attól, hogy egyetért-e a kéréssel vagy sem.

Tilos a Játékosoknak bármilyen személyes adatot kiadni, legyen az a saját vagy más személyes adata. Ide tartozik minden olyan adat, ami az adott Játékos játékon kívüli azonosítására alkalmas (név, cím, telefonszám, e-mail, stb.) Amennyiben ez mégis megtörténik, az Üzemeltető az esetleges károkért semmilyen felelősséget nem vállal, és jogosult az adatok azonnali eltávolítására, valamint az adatot közzétevő játékossal szembeni szankció érvényesítésére. A játékos nem küldhet olyan üzenetet, vagy nem írhat olyan fórumbejegyzést, amelyben valamelyik Adminisztrátornak adja ki magát, vagy bármilyen módon azt sejteti, hogy nem Játékosként van jelen a játékban.

Minden Játékos saját felelősségére veheti igénybe a szolgáltatások részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (fórum). A különböző hozzászólásokból az Üzemeltetőnek joga van idézni, illetve azokat sokszorosítani.

A hozzászólások harmadik fél által csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetők le és kizárólag az Üzemeltető írásbeli hozzájárulásával lehet azokat felhasználni.

A nyilvános kommunikációs csatornákon megjelenő hozzászólásokra a nyilvános közlésekre érvényes különböző jogszabályok az irányadóak. (2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról)

A bothasználat a legsúlyosabb szankciót vonja maga után. A Játékosok nem használhatnak olyan programot, ami automatikusan irányítja a Játékos faluját, más Játékosokról, a játékról adatokat gyűjt, valamint a Játékost bármilyen formában előnyhöz juttathatja a többi Játékossal szemben. A botokból eredő károkért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.

Azonos internetkapcsolatot használó Játékosok esetén a következő korlátozások vannak érvényben a többszörös regisztráció megakadályozása céljából:

 • tilos a Játékosok közötti nyersanyagküldés

 • tilos egy másik Játékos összehangolt támadása

 • tilos egymásnak támogatás küldése

 • tilos a közös internetkapcsolatot használó játékosok esetében az egyik Játékost ért támadást egy másik, ugyanazt az internetkapcsolatot használó játékosnak megtorolni, továbbá egymást bármilyen előnyhöz juttatni

 • közös internetkapcsolatot használó játékosok jelszóval nem léphetnek be egymás fiókjába, valamelyik játékos távolléte esetén a helyettesítés funkció használható
Több ember irányíthatja ugyanazt a fiókot abban az esetben, ha nem lépnek be egyetlen másik fiókba sem. Kivétel ez alól a szabályos helyettesítés.


Adminisztrátorok:
Az Adminisztrátorokat az adatlapjukon feltüntetett "Admin" felirat azonosítja, ill. megfelelő pontszám elérése után az "Admin" nevű klán tagjai a játékban. A Játékosoknak tilos ilyen nevű klánt létrehozni.

Az Adminisztrátorok az adminisztrátori jogkörrel rendelkező felhasználójukkal a mindennapi játékmenetben nem vesznek részt.

Szabálytalanság észlelése esetén az Adminisztrátorok a büntetésről minden esetben egyedileg döntenek. Ha ezt a büntetést a Játékos igazságtalannak tartja, úgy ezt a büntetést kiszabó Adminisztrátornak privát üzenetben vagy az info@kingmaker.hu címen jelezheti. Büntetéssel kapcsolatos bejegyzésnek a fórumban, vagy bármely más nyilvánosan elérhető felületen helye nincs, és a büntetés fokozását vonja maga után.

Az Üzemeltető az info@kingmaker.hu e-mail címre érkezett üzenetekre semmilyen válaszadási kötelezettséget nem vállal, mindamellett a lehetőségeihez mérten igyekszik az üzenetekre válaszolni.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a játék tisztasága és a játékkörnyezet kulturáltsága érdekében a játékon belüli üzeneteket az adminisztrátorok elolvassák, és azokat, valamint a fórumra írtakat saját belátásuk szerint töröljék.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az Adminisztrátorok a mindennapi játékmenetben egy, a Játékosok jogkörével megegyező jogokkal rendelkező felhasználóval részt vegyenek.


A játékszabályok megsértésének szankciói:
A büntetések kiszabása minden esetben egyedi elbírálás alapján történik, ezért az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az alább felsorolt büntetéseket az elkövetett szabálysértés mértékétől függően kombinálja vagy kismértékben megváltoztassa.

Az Adminisztrátoroknak is joguk van szabálytalanság alapos gyanúja esetén szankciót alkalmazni.

Vitás kérdésekben minden esetben az Üzemeltető döntése mérvadó, ez ellen fellebbezésnek helye nincs. A Játékos ilyen esetekben köteles elfogadni a döntést, ellenkező esetben a játékot nem folytathatja. A Játékszabályzat megsértése és a szankció alkalmazását nem érinti, ha a Játékos valamilyen módon segíti vagy segítette a játék fenntartását, ill. fejlesztését.

Szankciók:

figyelmeztetés: a játék tisztaságát, a játékkörnyezet kulturáltságát kis mértékben veszélyeztető magatartás esetén az Üzemeltető vagy az Adminisztrátorok privát üzenetben figyelmeztetik a Játékost a Játékszabályzat betartására.

aranymegvonás büntetése szabható ki azzal a Játékossal szemben, akinek szabálytalansága aranyszerzésre irányul.

hatósági eljárás kezdeményezhető bűncselekmény alapos gyanúja esetén.

Kizárás: Kizárás büntetés szabható ki a Játékszabályzatban foglalt előírások súlyos vagy előzetes figyelmeztetés ellenére ismételt megsértése esetében. Így különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben:
 • nem a témához kapcsolódó linkek, reklámok közzétételekor

 • nemkívánatos és nem engedélyezett tartalmak, spam illetve körlevél (hoax) privát üzenetben küldésekor

 • az Adminisztrátorokkal folytatott privát levelezés nyilvánosságra hozatala, játékon belüli továbbítása esetén harmadik fél részére.

 • a nyilvános kommunikációs csatornák, a fórum nem rendeltetésszerű használatakor

 • személyes adatok bármilyen formában történő jogellenes nyilvánosságra hozatala, közzététele, továbbítása vagy jogosultatlan harmadik személy részére történő megismerhetővé tétele esetében

 • botok használata esetén

 • bármilyen egyéb, jelen Játékszabályzatban kifejezetten nem rögzített, de annak szellemiségét, illetőleg a fair play szabályait súlyosan sértő magatartás esetén
A kizárás miatt bekövetkező nyersanyag, falu, épület vagy egységveszteség semmilyen formában nem kárpótolandó. A Játékosnak nem jár jóváírás a kizárás alatt eltelt időben is futó/lejáró extra szolgáltatások után. Nincs semmilyen megkülönböztetés az aranyat/extrákat használó Játékosoknál sem a szabályok, sem a feldolgozási idő, sem pedig a büntetés tekintetében. A kizárás időtartamának minimuma 1 nap, az egy szabálytalanságért kiszabott kizárás időtartama az egy hetet nem haladhatja meg. Az aktuálisan kizárás alatt levő Játékosok listája a többi Játékos számára hozzáférhető a játékon belül a Város Börtön nevű épületében.


Kellemes időtöltést, jó játékot kívánunk!